Botzactioun noom Heichwaasser - haut 16/7


13 July 2021

Léif alleguer,

 
Daat Héichwaasser huet eisem Club ganz béis geschued.
 
Terrains sin futti.
Am Clubhaus stong d’Waasser 40 cm.
 
Elo muss d’Clubhaus gebotzt gin
 
Ech wär frou wann  haut no 17:00 e puer Leit kéinten dohin kommen.
Meld iech bei mir un    621320148
 
Ech weess net op der mam Auto beigelooss gitt. 
Um 10:30 wär een zwar laanscht Orangerie beikomm , mee si hun nach keen gelooss.
 
Mir brauchen: Eemer, Schrubber, Raclette, Schwamm an ganz, ganz vill Fatzen an Dicher.
 
Dir braucht och aal Kleedung an eventuell Stiwelen
 
Merci a bis dann
 
 
Jacques Welter